5 klíčových poznatků ze setkání SAMBA s profesorem Milanem Zeleným

5 klíčových poznatků ze setkání SAMBA s profesorem Milanem Zeleným

Je nám velkým potěšením, že se společnost Icontio mohla stát partnerem setkání s panem profesorem Zeleným. Kdo je pan profesor Zelený a čím nás setkání natolik obohatilo?

„Nezáleží na tom, co říkáte, ale jen na tom, co děláte: to pomáhá všem, kteří chtějí pochopit svět, přizpůsobit se, nalézt sebedůvěru a prorazit novou, svoji cestu.“ Milan Zelený

 

Milan Zelený - zakladatel a šéfredaktor časopisu Human Systems Management

Milan Zelený je globální profesor systémů řízení a propagátor Soustavy řízení Baťa, který vyznává kapitalismus svobodného trhu, nikoli volného a zároveň preferuje neideologický přístup k ekonomice. V současné době je nejcitovanějším ekonomem díky autorství téměř 500 odborných publikací a přes 600 článků a esejí, jak v češtině, tak v angličtině. Pan profesor působí na univerzitě v New Yorku, Číně, Tomáše Bati ve Zlíně a mnoha dalších. Profesor Zelený je zakladatelem nadace ZET profesora Milana Zeleného.

 

5 klíčových poznatků, co jsme si ze setkání odnesli

1. Každý musí přemýšlet, jak bude zaměstnávat především sám sebe

Nespočívá to jenom v tom, že každý musí mít IČO, ale také by měl přemýšlet, co sám se sebou. Kdokoli může vystřídat několik zaměstnání v průběhu života, ale také může pracovat současně pro více zaměstnavatelů a hlavně pro více organizací. Jde o jev, který bude čím dál tím silnější a nemá smysl tomu bránit. Hlavní bariérou je samozřejmě legislativa, ale svět spěje k jiné formě pracovní flexibility. Jde o přirozený jev a je důležité ho podporovat.

2. Hledání vlastní cesty

Žijeme ve světě akcelerující změny, která spočívá na přeměně způsobu a stylu života jedinců i národů, na proměně výroby i spotřeby.  Vše se neustále mění, nic se nevrátí do starých kolejí. Vstupujeme do věku podnikání, které bude založeno na rozvoji podnikatelského myšlení. Důležité bude se tomuto trendu přizpůsobit a zároveň být originálem, což znamená snažit se nabízet nové služby, inovovat produkty, jednoduše být o krok napřed před ostatními.

3.  Podílení univerzit na generování zaměstnanosti a rozvoji regionu

Jedná se o cíl stanovený panem profesorem na základě rozvoje podnikatelských univerzit v rámci inovační strategie regionu, které se přímo podílí na tvorbě firem jako principiálních „nosičů“ a uživatelů znalostí. Univerzity podnikání učí, ale i samy podnikají a produkují nejen absolventy, ale také firmy, v nichž se absolventi realizují.

4. Propojení univerzit, regionálních podniků a místních samospráv

Velký důraz a zároveň cestou k úspěchu bude rozvoj regionů na základě propojení univerzit, regionálních podniků a místních samospráv. Hlavním cílem bude dosažení jejich akční definice, samostatnosti a nezávislosti.

5. Globální státy selhávají jako instituce

Nejenom náš stát dnes selhává celosvětově, jako instituce. „Moderní stát má potíže se svým základním posláním – ochranou občana. Byrokratický stát selhává svojí rostoucí pomalostí, nákladností, ideologickou stranickou blokací a nedostatečným chápáním světa a jeho trendů. Jakoby se hroutil pod tíhou paralelních nároků a očekávání. Uchyluje se k manipulaci, propagandě a umělé oslavě hlasatele“ uvedl Milan Zelený, světově uznávaný profesor.

Adresa Brno

Otevři velkou mapu

Adresa Praha

Otevři velkou mapu

Icontio Ltd., org. složka

  • Spielberk Office Centre
  • Holandská 1
  • 639 00 Brno
  • Czech Republic
  • IČO: 277 29 958
  • DIČ: CZ277 29 958
  • Dat. schránka: a7bdew

Společnost Icontio Ltd., org. složka je vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka A 19701.

Fakturační údaje