Uspořádali jsme seminář s workshopem pro ZETOR TRACTORS

Uspořádali jsme seminář s workshopem pro ZETOR TRACTORS

Poskytujeme konzultace, semináře a workshopy pro podniky, které chtějí začít s projektovým řízením a být v konkurenční výhodě oproti ostatním podnikům. Také pomáháme podnikům při zavedení nástrojů pro projektové řízení, například v podobě PMportalu.

Počátkem července jsme měli možnost uspořádat seminář pro vedení společnosti Zetor Tractors, a.s., který byl zakončený workshopem a specializoval se na využití metod a nástrojů v každodenní praxi. Hlavní téma semináře bylo zvyšování konkurenční výhody prostřednictvím inovačních projektů a efektivní projektové řízení, od obecných principů po základy metodiky Prince2.Projektové řízení

V první části semináře, kterou vedl Emil Vařeka, ředitel společnosti Icontio, bylo zdůrazněno, na co by se podnik měl zaměřit, aby dosáhl konkurenční výhody. V obecném řízení a zároveň v inovacích je prioritou klíčový produkt podniku, kterým je v tomto případě traktor, ale nesmí se zapomínat na to, jak efektivně a opakovaně měnit všechny součásti podnikání, za účelem již zmíněné konkurenční výhody. Tyto změnyje třeba dělat stále častěji a rychleji. Ubývá času a prostoru na chyby a neefektivitu. Inovace jsou nedílnou součástí každodenního podnikání. Změny mají charakter projektů se všemi svými atributy – měnící se okolí, průběžné požadavky na změny, rizika a rozsáhlá dokumentace. Tyto změny/projekty musí být přehledně řízeny prostřednictvím nadřazených programů, které musí zároveň naplňovat strategii.

 

V druhé části semináře, kterou měl na starost Marek Mitáček, akreditovaný trenér metodiky Prince2, byly přehledně vysvětleny nejpodstatnější principy této metodiky pro řízení projektů. Neopomenula se specifika projektového a procesního řízení, řízení rizik, organizační struktury projektů, etapizace a mnoho dalšího. Veškerá teorie navázala na konkrétní příklady z praxe.

 

Během závěrečného workshopu oba lektoři společně s pracovníky Zetor Tractors diskutovali o denní praxi, problémech a příležitostech ke zlepšení. Společně hledali a nacházeli spojnice mezi metodikou, představenými možnostmi a zkušenostmi.

 

Úplným závěrem bylo představení nástroje pro řízení programů, projektů a dokumentace - PMportal který vychází z potřeb podniků a současně čerpá z best practices v podobě metodiky Prince2.

 

 

 

V případě Vašeho zájmu o podobný seminář či konzultaci nás kontaktujte.

 

Adresa Brno

Otevři velkou mapu

Adresa Praha

Otevři velkou mapu

Icontio Ltd., org. složka

  • Spielberk Office Centre
  • Holandská 1
  • 639 00 Brno
  • Czech Republic
  • IČO: 277 29 958
  • DIČ: CZ277 29 958
  • Dat. schránka: a7bdew

Společnost Icontio Ltd., org. složka je vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka A 19701.

Fakturační údaje